Tietoa yhdistyksestä

FinFami Pohjanmaa ry edistää toiminnallaan omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia.

FinFami Pohjanmaa ry on omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia.
Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Tarjoamme omaisille myös ryhmiä, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa. Vertaistukiryhmät ovat ammattilaisten ja vertaisohjaajien ohjaamia ja ne on tarkoitettu puolisoille, sisaruksille, vanhemmille ja aikuisille lapsiomaisille.
Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen mielenterveyspalveluihin korostaen omaisnäkökulmaa perheen pärjäävyyden edistämisessä. Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveystyötä tekevien viranomaisten ja ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Visio

KUN YKSI TOIPUU, MONEN ELÄMÄ HELPOTTUU

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Jokaisella omaisella on mahdollisuus hyvään elämään läheisen sairaudesta huolimatta. Tulevaisuudessa läheissuhteet ja perheet ovat mielen hyvinvoinnin tärkein lähde sekä omaisten, toipujien että yhteiskunnan näkökulmasta. Mielenterveysomaiset nähdään itsenäisinä tuen tarvitsijoina ja mielenterveyden edistämisen voimavarana. Heidän tarpeensa ja oikeutensa rakentaa omaa merkityksellistä elämäänsä tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa. Toivo antaa näköaloja tulevaisuuteen.

Tavoitteet

TAVOITE 1: Mielenterveysomaisten toimintakyky on turvattu

Mielenterveysomaisten hyvinvointi pohjautuu omiin voimavaroihin ja positiiviseen mielenterveyteen. Kaikilla on mahdollisuus vaalia hyvinvointiaan myös silloin, kun läheinen sairastaa psyykkisesti. Koko perheen hyvinvointi tukee omaisen jaksamista. Omasta hyvin-voinnistaan huolta pitävä omainen jaksaa vastaavasti olla paremmin myös läheistensä tukena.

TAVOITE 2: Perhelähtöisyys toteutuu mielenterveyden hoidossa ja muissa palveluissa

Perheet tunnustetaan mielenterveystyön perusyksiköksi ja läheissuhteiden merkitys keskeiseksi osaksi mielen sairauksista toipumista. Perheiden tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti ja perheenjäsenten yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi.

TAVOITE 3: Mielenterveysomaisten yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa toteutuu

Kenenkään ei tarvitse kokea jäävänsä yksin. Jokaisella on valtaa vaikuttaa omiin ja perheidensä asioihin sekä yhteiskunnalliseen asemaansa. Mielen sairauksiin liittyvä stigma ei enää estä perheitä kokemasta itseään täysivaltaiseksi ja arvostetuiksi kansalaisiksi.

Yhdistyksen arvot

Kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus

Rakennamme luottamusta sekä järjestön toiminnassa että yhteiskunnassa. Olemme hyviä kumppaneita.

Lämpö

Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Uskallus

Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin
mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

Rahoitus

Yhdistyksen toiminta on tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Rahoitusta saamme myös eri säätiöiltä.

Avustukset vuonna 2022:

Aktiastieftelsen i Korsholm 1 000,00 €
Aktiastiftelsen i Malax 500,00 €
Petolahden Aktiasäätiö 300,00 €
Kokkolan kaupunki 500,00 €
Sparbanksstiftelsen i Pörtom 1000,00 €
Emilie och Rudolf Gesellius Säätiö 3 000,00 €
Vaasan Aktiasäätiö 1 000,00 €
Vaasan kaupunki 400,00 €
Viola Ranin 2 000,00 €
William Thuringin säätiö 1 000,00 €

Hallitus 2022
Yhdistyksen hallitus 2022:
Anita Ruutiainen, puheenjohtaja
Lea Ranne, varapuheenjohtaja
Aulikki Karhu
Salme Viljamaa
Virpi Palomäki
Pekka Niemi-Nikkola
Sinikka Blomqvist
Virpi Bertlin
Pia Utriainen
Varajäsenet:
Tarja Lamberg
Raija Kujanpää
Pauliina Niemi
Johanna Tast

YHTEYSTIEDOT

Puhelin
p. 06 3120 105.

Sähköposti
[email protected]

Yhdistyksen työntekijöiden tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Litteet

Pin It on Pinterest