Kouluille tarjottavat paketit

”Toiminta on jättänyt merkittävän jalanjäljen kouluumme.”

FinFami Pohjanmaa ry tarjoaa oppilaitoksille maksuttomia mielenterveyspaketteja. Kohderyhmä on yläasteet, pyynnöstä voimme myös tulla lukiohin/ammatikouluihin jos meidän aikataulu sallii. Pakettien tarkoituksena on lisätä tietoutta mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista sekä aktivoida keskustelua tähän liittyen.

Tarjoamme kouluille 1 – 3 pakettia lukuvuodessa. Tutustu kouluille tarjottaviin mielenterveyspaketteihin. Alla olevasta flyerista näet tarjottavat pakettimme.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Luennot

Tarjolla koko lukuvuoden (myös etänä)

Tarjoamme luentoja mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista. Koulu voi itse valita
haluavatko he asialuennon vai kokemusasiantuntija luennon. Tarjoamme luentoja nuorille, heidän vanhemmille sekä koulun henkilökunnalle. Aiheita mistä voimme luennoida: Miten mielenterveyttä edistetään, minkälaista on olla mielenterveysomainen ja koulukiusaamisesta.

Erätauko

Tarjolla lokakuusta toukokuuhun (suositellaan lukiolaisille)

Erätauko on uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua. Mahdollisuus harkita asioita rauhassa uusista näkökulmista. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Erätauko dialogia voi käyttää luokassa tai pienemmissä ryhmissä, joissa on sekä oppilaita, opettajia ja vanhempia. Erätauon aiheita voi esim. olla: hyvä koulu, nuorten mielenterveyden edistäminen tai koulukiusaaminen.

Teemapäivät ja työpajat

Tarjolla lokakuusta toukokuuhun

Tarjoamme koululle työpajapaketteja yhdellä tai useammalla teemalla. Työpajojen
tarkoituksena on tarjota nuorille teoreettista tietoa ja käytännön harjoituksia mielenterveyteen liittyen.
Esimerkkejä teemoista: tunteet, itsetunto, mielenterveys ja ryhmäytyminen.
Työpajat voidaan toteuttaa yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa

Varjoton mieli

Tarjolla lokakuusta maaliskuuhun (myös etänä)

Tutkimusten mukaan noin joka neljäs nuori kokee haittoja kodin päihde- tai
mielenterveysongelmien takia. Häpeä on tavallisin aiheutuneista haitoista. Se estää monien kohdalla tuen hakemisen ja asioista keskustelun. Varjottoman mielen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta siitä, että vaikeita asioita koetaan kaikissa kodeissa. Kenelläkään ei ole syytä kokea itseään muita huonommaksi, eikä ketään pidä leimata vanhempien ongelmien takia. Varjoton mieli on yläasteikäisille suunnattu elokuva – ja tehtävämateriaalipaketti.

Draama työpajat

Tarjolla seuraavan kerran keväällä 2023

Draamatyöpajojen tarkoituksena on draaman avulla nostaa esiin mielenterveys ja
mielenterveysongelmiin liittyviä aiheita. Draamatyöpaja on jaettu kahteen osaan, ensimmäinen osa on itse teatterinäytös ja toinen osa on draamaan liittyvä jälkipuintitunti.
Draamatyöpajat toteutetaan yhteistyössä Novia teatteri-ilmaisuopiskelijoiden kanssa.

Mielenterveyspolku

Tarjolla huhti-toukokuussa

Mielenterveyspolku on 6 – 9 pisteen polku, joka käsittelee erilaisia mielenterveyteen liittyviä teemoja (esim. stressinhallinta, itsetunto, ja omaisena olemista) Polun aikana oppilaat saavat tehdä tehtäviä, joissa keskustellaan mielenterveydestä/terveydestä ja kuinka he voivat vahvistaa omaa ja muiden mielenterveyttä. Polku voidaan toteuttaa sisätiloissa tai ulkona.

Polku on suunnattu 7 – 9 luokille.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Anna Håkans
Anna Håkans

Nuorisokoordinaattori

Virkavapaa 10.10 alkaen
puh. 044-9777 335
[email protected]

 

Sonja Ahola
Sonja Ahola

Projektityöntekijä

044-2393 815
[email protected]

 

Pin It on Pinterest