Kouluille tarjottavat paketit

”Toiminta on jättänyt merkittävän jalanjäljen kouluumme.”

FinFami Pohjanmaa ry tarjoaa oppilaitoksille maksuttomia mielenterveyspaketteja. Pakettien tarkoituksena on lisätä tietoutta mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista sekä aktivoida keskustelua tähän liittyen.

Tarjoamme kouluille 1 – 3 pakettia lukuvuodessa. Tutustu kouluille tarjottaviin mielenterveyspaketteihin. Alla olevasta flyerista näet tarjottavat pakettimme.

Mielenterveyspaketteja kouluille

Kuva suurenee klikkaamalla

Luennot

Tarjolla koko lukuvuoden

Tarjoamme luentoja mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista. Koulu voi itse valita
haluavatko he asialuennon vai kokemusasiantuntija luennon. Tarjoamme luentoja nuorille,
heidän vanhemmille sekä koulun henkilökunnalle. Aiheita mistä voimme luennoida: Miten
mielenterveyttä edistetään, minkälaista on olla mielenterveysomainen ja koulukiusaamisesta.

Erätauko

Tarjolla lokakuusta toukokuuhun

Erätauko on uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua. Mahdollisuus harkita asioita rauhassa
uusista näkökulmista. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen
tapa keskustella.
Erätauko dialogia voi käyttää luokassa tai pienemmissä ryhmissä, joissa on sekä oppilaita,
opettajia ja vanhempia.
Erätauon aiheita voi olla: hyvä koulu, nuorten mielenterveyden edistäminen tai
koulukiusaaminen.

Teemapäivät ja työpajat

Tarjolla lokakuusta helmikuuhun

Tarjoamme koululle työpajapaketteja yhdellä tai useammalla teemalla. Työpajojen
tarkoituksena on tarjota nuorille teoreettista tietoa ja käytännön harjoituksia mielenterveyteen
liittyen.
Esimerkkejä teemoista: tunteet, itsetunto, mielenterveys ja ryhmäytyminen.
Työpajat voidaan toteuttaa yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa

Varjoton mieli

Tarjolla lokakuusta maaliskuuhun

Tutkimusten mukaan noin joka neljäs nuori kokee haittoja kodin päihde- tai
mielenterveysongelmien takia. Häpeä on tavallisin aiheutuneista haitoista. Se estää monien
kohdalla tuen hakemisen ja asioista keskustelun. Varjottoman mielen tavoitteena on lisätä
nuorten tietoisuutta siitä, että vaikeita asioita koetaan kaikissa kodeissa. Kenelläkään ei ole syytä
kokea itseään muita huonommaksi, eikä ketään pidä leimata vanhempien ongelmien takia.
Varjoton mieli on yläasteikäisille suunnattu elokuva – ja tehtävämateriaalipaketti.

Draama työpajat
Tarjolla helmi-maaliskuussa

Draamatyöpajojen tarkoituksena on draaman avulla nostaa esiin mielenterveys ja
mielenterveysongelmiin liittyviä aiheita. Draamatyöpaja on jaettu kahteen osaan, ensimmäinen
osa on itse teatterinäytös ja toinen osa on draamaan liittyvä jälkipuintitunti.
Draamatyöpajat toteutetaan yhteistyössä Novia teatteri-ilmaisuopiskelijoiden kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Anna Håkans
Anna Håkans

Nuorisokoordinaattori

puh. 044-9777 335
[email protected]

 

Lovisa Till
Lovisa Till

Järjestöavustaja

044-2393 815
[email protected]

 

Pin It on Pinterest