Jag har under året 2020–2021 arbetar som projektarbetare på FinFami Österbottens ungdomsverksamhet och i den här texten vill jag lyfta fram en del erfarenheter och lärdomar jag fått och tar med mig från det gångna året. Före jag kom till FinFami blev jag färdig magister i utvecklingspsykologi och har både genom studier och tidigare arbetserfarenhet fått en vilja att arbeta med ungdomar. Jobbet som projektarbetare har varit både en rolig och givande möjlighet att få arbeta med ungdomar i olika åldrar.

Under året har jag deltagit i workshopar, föreläsningar och evenemang som vi på ungdomsverksamheten ordnat, antingen själva eller i samarbeten med andra föreningar. De tillställningar och föreläsningar som vi gjort i samarbete med andra föreningar har varit speciellt givande, till exempel med tanke på alla komponenter som ingår i att vara arrangör för något. Genom alla samarbeten har jag stiftat bekantskap med människor från andra föreningar i tredje sektorn som jag annars inte på samma sätt skulle ha haft möjlighet att träffa.

Något av det roligaste under året har varit att både planera och dra workshopar för unga i Österbotten. Genom workshoparna har jag själv både lärt mig mera om olika teman inom psykisk (o)hälsa och hur det är att arbeta med ungdomar i skolmiljö. På grund av coronapandemin har vi varit tvungna att flytta våra workshopar online, vilket kom med sina utmaningar, men även online workshoparna har varit givande och kul att dra. Det som var mest givande med workshoparna var när man märkte att en eller flera ungdomar uppskattat och gillat våra workshopar.

Det som ändå varit mest givande med året är den kontakt jag haft med unga anhöriga, speciellt via ungdomsverksamhetens some-kanaler. Samtalen jag haft med unga har visat mig betydelsen av att det finns stödtjänster för till exempel unga anhöriga, vart de kan vända sig när de mår dåligt eller bara behöver få prata av sig en stund. Mina pratstunder med de unga anhöriga har även belyst vikten att som professionell, och vuxen, våga vara den som lyssnar när en ungdom vill prata om sitt mående.

Det som jag speciellt tar med mig från mitt år på FinFami är vikten av att röra sig där unga rör sig, till exempel på sociala medier, att våga vara den som lyssnar då en ungdom vill prata och hur givande och roligt det är att tillsammans med ett team både planera och dra grupper, workshopar och tillställningar för unga.

 

Slutligen vill jag ännu tacka FinFami för möjligheten att vara en del av den fartfyllda men också mycket trevliga och inkluderande ungdomsverksamheten.

 

Projektarbetare, Lovisa Till

 

 

Anna Håkans
Anna Håkans

Nuorisokoordinaattori

Virkavapaa 10.10 alkaen
puh. 044-9777 335
[email protected]

 

Pin It on Pinterest