I september ordnade FinFami Österbotten tillsammans med Röda Korset och Folkhälsan en föreläsning om högkänslighet och ångest.

lue lisää